Go to Top

ПГСАГ „Пеньо Пенев“ прием 2017-2018 учебна година

ПРИЕМ 2017 – 2018 СЛЕД VII клас

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7-МИ КЛАС:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НВО*x2, МАТЕМАТИКА НВО x2,
ТЕХНОЛОГИИ – свидетелство за  основно образование, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – свидетелство за  основно образование
*нво – национално външно оценяване

ГРАФИК I-во класиране II-ро класиране III-то класиране
Подаване на документи 16-22.06.2017 28-30.06.2017 11-13.07.2017
Обявяване на списъците с приетите ученици до 27.06.2017 до 04.07.2017 до 17.07.2017
Записване 28-30.06.2017 05-07.07.2017 18-19.07.2017
Попълване нанезаети места 04.09.2017

„МАРКШАЙДЕРСТВО“ – Дуална форма на обучение mark6ajder

Професия: “Маркшайдер”
– Трета степен на професионална квалификация.
Маркшайдерството ( на немски: Markscheider — „определящ граници”) е наука, която се занимава с измервания под и над земята при изграждане на подземни минни изработки, подземно строителство на съоръжения или подземен или наземен добив на полезни изкопаеми.
След завършване на обучение учениците ще притежават необходимите начални знания и умения за извършване на маркшайдерски работи в тунели, открити рудници и подземни изработки, ще се запознаят с основните инструменти и методи за извършване на маркшайдерски измервания и тяхната обработка.
Ще получат компетентности при решаване на задачи, възникващи при „използване” на земните недра за добив на полезни изкопаеми; геодезични умения нужни за строителството на сгради и комуникации; умения за работа в колективи по оценка и управление на запасите и ресурсите от подземни богатства, опазване на съоръженията от влиянието на минните работи.

„АРХИТЕКТУРНА РЕСТАВРАЦИЯ“

kostel1Професия: “Техник реставратор”
– Трета степен на професионална квалификация.
Град Русе е известен с бароковата архитектура на сградите,повечето от които са паметници на културата. Поддръжката им изисква квалифицирани кадри, подготвени по специалност “Архитектурна реставрация”. От тази година за пръв път ще бъдат обучавани такива в ПГСАГ “П. Пенев”-Русе. Дефицитът от подготвени кадри в областта на реставрациите е сериозен проблем. Професията на реставратора е изключително необходима за съхраняване на паметниците на културата като част от българското културно-историческо наследство. Учениците интензивно изучават английски език.
Завършилите обучение по професия „Техник-реставратор” намират успешна професионална реализация като:

 • технически ръководители в строителството;
 • главни консерватори/реставратори;художници, проектанти и приложници;
 • техници, гражданско строителство, инвеститорски контрол, строителство и архитектура;
 • чертожници, архитектура, гражданско строителство, промишлено строителство;
 • оценители;
 • конструктори, професионално обучение;
 • служители в общински и областни служби.

СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА

head_pic02Професия: “Строителен техник”
– ІIІ-та степен на професионална квалификация. Възпитаниците ни намират успешна реализация на пазара на труда в България и чужбина, не само заради отличната си техническа и проектантска култура, а също така и заради интензивното изучаване на английски език в нашето училище. Техници, обучавани в ПГАСГ “Пеньо Пенев“ – гр.Русе, проектират и организират дейностите на строителните площадки по целия свят.
Завършилите специалността получават успешна професионална реализация:

 • в проектантските колективи като технически изпълнители;
 • в капиталното строителство на фирмите, в останалите сектори на икономиката;
 • в областните и общинските технически служби;
 • ръководят собствена фирма и заемат различни постове в по-големи строителни фирми;
 •  като проектанти и консултанти;
 •  мениджъри, помощник-технически ръководители или технически ръководители;
 •  да бъдат производители или дистрибутори на строителни мaтериали или консултанти в магазини за строителни материали;
 •  вещи лица към съда;
 •  консултанти във фирми за недвижими имоти.

ПРИЕМ 2017 – 2018 СЛЕД VIII клас

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 8-МИ КЛАС:
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАМАТЕМАТИКА, ГЕОГРАФИЯ,
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – свидетелство за основно образование

ГРАФИК I-во класиране II-ро класиране III-то класиране
Подаване на документи 03-05.07.2017 11.07.2017 19.07.2017
Обявяване на списъците с приетите ученици  до 06.07.2017 до 13.07.2017 20.07.2016
Записване 07.07.2017 14.07.2017 21.07.2017
Попълване нанезаети места 04.09.2017

Професия КОМПЮТЪРЕН ГРАФИК

Специалност: “Компютърна графика”
– Трета степен на професионална квалификация. Пgrafik2ровежда се обучение за овладяване на знания, умения и компетентности за съчетаване на новите технологии и класическите изкуства за максимално усвояване на художествените средства и постигането на оригинален графичен, виртуален и медиен продукт. Компютърната графика е дял от изобразителното изкуство, чиито изразни средства са компютърните технологии.
Компютърният график създава цялостно оформление на печатни, електронни и други продукти, като съчетава форми, цвят и принципи на композиция за постигане на определено визуално въздействие върху потребителите на продукта. Съвместно с други специалисти той участва в създаването на рекламни материали, интернет сайтове и мултимедийни продукти, като често резултатите от неговата работа определят и крайния успех на проекта. Компютърният график създава и обработва изображения, както и отделни елементи за тях или ги трансформира от един формат в друг.
Завършилите специалност “Компютърна графика“ могат да намерят успешна професионална реализация като:

 • Компютърен график;
 • Графичен дизайнер;
 • Уеб дизайнер;
 • Компютърен аниматор;
 • Специалист по предпечатна подготовка.

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

7f175801c27b0a74e5a0d85ef7f6310fПрофесия: “Дизайнер”
– Трета степен на професионална квалификация. Специалността “Интериорен дизайн” е традиционна за ПГСАГ “Пеньо Пенев” – Русе. Тя не само се доближава и допълва максимално специалността “Строителство и архитектура”, но позволява на учениците да превърнат таланта си в професия и изгражда у тях отношение към естетичното и красивото. Обучението позволява на младите хора да боравят свободно и със средствата на визуалната комуникация, съчетавайки традиционните теоретични познания с последните световни тенденции. Професионалното образование по професия “Дизайнер“ ще осигури възможност младите специалисти да решат самостоятелно функционалното обзавеждане на интериора; естетически да го оформяспет; да работят с КАД системи; да илюстрират чрез компютърни модели своите идеи, както планово, така и в пространствено отношение.
Чрез придобитите компетенции, знания и умения, завършилите специалността могат да намерят успешна реализация в следните области като:

 • дизайнери
 • компютърни графици
 • дизайнерско проектиране
 • мениджъри във фирми за интериорен и графичен дизайн
 • консултанти по дизайн.

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 • Професия „Строител“.6_19_okachen_tavan
  Обучението по професията „Строител“ ще ви помогне да получите теоретични знания относно технологичната последователност за изпълнение на грубия строеж и на довършителните работи, както и практически умения за приготвяне на строителни смеси и разтвори,  работа с инструментите, машините и съоръженията за конкретната строителна дейност,  извършване на довършителни строителни работи, реновиране, ремонтиране и поддържане на  сградния фонд и др.
  След завършване на професионалното обучение, обучаемият има  възможност да си намери работа във всички страни членки на ЕС като: строител на жилищни сгради; зидар и сродни; бетонджия; кофражист и сродни; работник по изграждане и ремонт на покриви; работник по поставяне на подови настилки и облицовки; гипсаджия; работник по изолации; работник по стъклопоставяне; строителен бояджия и сродни.
  1. Специалност: “Вътрешни облицовки и настилки” -Пълният курс на обучение 9 – 12 клас дава възможност за придобиване на средно образование и ІI-ра степен на професионална квалификация.
  2. Специалност: „Бояджийски работи“ -Пълният курс на обучение 9 – 12 клас дава възможност за придобиване на средно образование и ІI-ра степен на професионална квалификация.

 

 • ПрофBrokerесия: „Брокер на недвижими имоти“Пълният курс на обучение 9 – 12 клас дава възможност за придобиване на средно образование и ІIІ-та степен на професионална квалификация.
  Завършилите специалността ще могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в компании, притежаващи недвижима собственост, лицензирани консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества, инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, държавни, общински и съдебни администрации и неправителствени организации на следните длъжности: Мениджър на агенция за недвижими имоти, отдел, звено и др.; Аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.; Експерт във фирми, упражняващи финансов контрол на недвижима собственост; Консултант във фирми по управление на проекти за развитие на недвижима собственост.

 

 

УЧИЛИЩЕТО РАЗПОЛАГА СЪС САМОСТОЯТЕЛНО ОБЩЕЖИТИЕ И БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ.

ЗА КОНТАКТИ
гр. Русе, бул. “Цар Освободител“ 105А
телефон – канцелария: 082 / 835 860,
телефон – общежитие: 082 / 825 267
e-mail: tis@abv.bg;
www.pgsag.com

Save

Comments (11)

 • К.Георгиева юни 3, 2017 - 11:09 am Отговор

  Здравейте,трябва ли ученика да полага изпит по изобразително изкуство и технологии,или влизат оценките от дипломата при балообразуване?

  • админ юни 19, 2017 - 11:46 am Отговор

   Здравейте,
   Не се полагат изпити по тези предмети. Вземат се оценките от свидетелството за основно образование.

   • Деница Димова юли 4, 2017 - 1:37 pm Отговор

    Здравейте ,
    някъде в сайта ще има ли списък с приетите ученици , които са подали документи след 8 клас ?

 • А.Бейзат юни 7, 2017 - 4:27 pm Отговор

  Кандидатстването в училището ли ще бъде?

  • админ юни 8, 2017 - 8:23 am Отговор

   След 8- ми клас в училището, а след 7-ми подаване на документи в училище „Иван Вазов“ и класиране от РИО.

 • Антоанета Христова юни 19, 2017 - 10:11 am Отговор

  Професията „Брокер на недвижими имоти“ само като задочна форма на обучение ли е или е и редовно.

  • админ юни 22, 2017 - 10:50 am Отговор

   Да, затази учебна година е само задочна форма на обучение.

 • Деница Димова юли 5, 2017 - 5:20 am Отговор

  Здравейте ,
  някъде в сайта ще има ли списък с приетите ученици , които са подали документи след 8 клас ?

  • админ юли 17, 2017 - 9:36 am Отговор

   Справки за приети и записани на място в гимназията.

 • Виктор януари 16, 2018 - 7:35 pm Отговор

  Здравейте!Смятам след 7 клас да кандидатствам за специалността-Строителство и Архитектура.Искам да попитам дали има изпит по някакъв предмет.

  • админ февруари 15, 2018 - 1:36 pm Отговор

   Здравейте, няма допълнителни изпити. Балообразуващи са оценките от НВО и от свидетелството за завършено основно образование.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *