Go to Top

КЪТ ЗА ЧЕТЕНЕ В ГИМНАЗИЯТА НИ

С участието си в Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Библиотеките като образователна среда”, Професионалната гимназия по архитектура, строителство и геодезия „Пеньо Пенев“ – гр. Русе  създаде атрактивна неформална среда за учениците, която  провокира интереса им към четенето и към използването на книжни ресурси при подготовката на различни проекти и задания. Това ще спомогне както за обогатяването им с нови знания, така и за стимулирането на тяхната активност в образователния процес.

Обогатяването на училищния фонд със съвременна литература, която е увлекателна за учениците и която стимулира желанието им за опознаване на различни дейности, области и теми винаги е било сред приоритетите ни. Това ще повиши грамотността им, ще разшири техния кръгозор, ще обогати общата им култура, ще създаде умения за общуване и работа в екип при решаването на различни задачи, ще формира умения за учене през целия живот.

В резултат от участието ни в модул „Библиотеките като образователна среда” се създадоха условия за развитието на специфичните интереси на учениците, с обогатяването на заниманията им през свободното им време, както и с разширяването на знанията им, свързани с търсенето, извличането и анализирането на информация от различни източници.

Обособеният кът за четене във фоайето в партерен етаж на корпус В се превърна в място, което подпомага творческите изяви, въображението и способността за мислене чрез провеждането на различни образователни и културни инициативи. С неговото създаване се засили неформалното общуване между учениците, от една страна, и между учениците и техните преподаватели, от друга, което спомога за подобряването на комуникацията и  стимулира обмена на идеи и провеждането на разнообразни училищни дейности.

Същевременно обособеният кът за четене, в който учениците имат свободен достъп до училищната Wi-Fi мрежа, ще осигури възможност за активно използване на електронни ресурси и Интернет. Това  създава условия за постепенно въвеждане на различни съвременни STEM базирани практики на обучение, с които образователният процес ще стане по-интересен и по-вълнуващ.

Провеждането на срещи с различни личности и осъществяването на разнообразни инициативи в създадения кът за четене ще обогати учениците, ще спомогне за изграждането на интелектуалните и личностните им качества, ще ги направи по-активни и по-можещи.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *