Go to Top

Коледен благотворителен спектакъл в ПГСАГ – Русе

Днес ученици от нашата гимназия от групата за занимания по интереси „Чудният свят на изкуството“ по проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 – 2020 г. под ръководството на г-жа Стефка Георгиева представиха коледен спектакъл.
Средствата от него ще бъдат дарени на дома за възрастни с деменция „Приста“.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *