Go to Top

Ден на ученическото самоуправление

ДЕНЯТ НА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПГСАГ „ПЕНЬО ПЕНЕВ” – РУСЕ

На 09.05. 2018 година в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия  „Пеньо Пенев“ – Русе, се проведе Денят на ученическото самоуправление. След напрегната подготовка и трепетно очакване, учениците имаха възможността в реални работни условия да понесат бремето на отговорността и да вкусят от делника на възрастните.
Събитието бе открито с речта на директора на ПГСАГ „Пеньо Пенев” – Русе. С обръщението си инж. Камелия Денчева не само поздрави събралите се ученици и учители във фоайето на училището с Деня на Европа, но постави акцент върху онези ценности, които са определящи за съвременното общество. Призова възпитаниците на училището да изпълняват съвестно дълга си на европейски граждани и да направят за България онова, което предходното поколение не е успяло. Напомни им, че Денят на ученическото самоуправление е възможност да предизвикат себе си и да проверят възможностите си. Символичният ключ на ПГСАГ „Пеньо Пенев” – Русе, бе предаден на Борис Неделчев от XI А клас, председател на Ученическия съвет и изпълняващ ролята на „директор”. По училищното радио той поздрави с Деня на ученическото самоуправление и Деня на Европа, след което всички се заеха с изпълнението на задълженията си.
И докато едни ръководеха, а други – преподаваха, трети се погрижиха за реда и чистотата в училището. С особено старание  при изпълнението на задълженията си се отличиха: „секретарката“ Анна Тончева, „учителката по английски език“ Дарина Каракашева, „майсторите“ Николай Тончев и Антонио Хитов и „хигиенистите“ Антоан Димов и Есра Кемал. Не без изненада новоизпечените училищни „кадри” усетиха отговорността и тежестта на ежедневната работа в ПГСАГ „Пеньо Пенев” – Русе.
Участниците в Деня на ученическото самоуправление обобщиха своите впечатления в анкети, предварително подготвени от „педагогическите съветнички” Дебора Петрова и Елисавета Василева. От своя страна заместваните титуляри изразиха мнение, че в ПГСАГ „Пеньо Пенев” – Русе, се обучават и възпитават достатъчно отговорни и мотивирани личности, достойна утрешна смяна.
В 14, 30 часа, отново във фоайето на училището, „директорът“ Борис Неделчев върна символичния ключ на инж. Камелия Денчева, директор на ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе, която искрено благодари на всички участници за старанието и добре свършената работа. Тя изрази надеждата си, че изминалият ден е сближил още повече партньорите в учебно – възпитателния процес в името на общата кауза – качествено обучение и образование.

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *