Go to Top

Свободни места за ученици

Справка за свободните места в паралелките
на ПГСАГ „П. Пенев“ – град Русе

Клас Специалност Форма на обучение Свободни места
VIII A Строителство и архитектура Дневна  0
VIII Б Компютърна графика Дневна  0
VIII ВГ Транспортно строителство Дуална  3
Геодезия Дуална  0
VIII ДИ Интериорен дизайн Дневна  0
Графичен дизайн Дневна  0
IX A Строителство и архитектура Дневна 1
IX БГ Архитектурна реставрация Дуална 1
Геодезия Дуална  0
IX В Компютърна графика Дневна  0
IX ДИ Интериорен дизайн Дневна  1
Графичен дизайн Дневна 0
X A Строителство и архитектура Дневна 2
X Б Архитектурна реставрация Дневна 5
X В Маркшайдерство Дуална  10
XI Г Компютърна графика Дневна  0
XI Д Интериорен дизайн Дневна  0
XII A Строителство и архитектура Дневна  7
XII Г Компютърна графика Дневна  6
XII Д Интериорен дизайн Дневна 7