Go to Top

Контакти

Телефони за контакт:
канцелария – 082 / 835-860
дирекция – 082 / 834-841
счетоводство – 082 / 835-065
общежитие – 082 / 825-267

Електронна поща: tis@abv.bg

 

 

АНТИКОРУПЦИЯ

 

Изпращайте Вашите сигнали на електронна поща – itraqanov@hotmail.bg