Go to Top

Задочна форма на обучение

Задочна форма на обучение

1.Прием след основно образование.
Професия: “Вътрешни ВиК мрежи” – Втора степен на професионална квалификация;
Професия: “Сухо строителство” – Втора степен на професионална квалификация.
Срок на обучение – 4 години.

Разписание на учебните занятия II срок 2017-2018 учебна година

Заповед и график юнска сесия 2017-2018 г.

Заповед и график Априлска сесия 2017-2018 учебна година

2. Прием след средно образование.
„Строителство и архитектура”
– придобиване на III степен на професионална квалификация – „Строителен техник”.

Срок на обучение – 2 години.
Платена форма на обучение.

Учебна програма

Заповед и график юнска сесия

Заповед и график за провеждане на изпитна сесия Първи задочен курс

Допълнение Заповед