Go to Top

Задочна форма на обучение

Задочна форма на обучение

Прием след средно образование.

„Строителство и архитектура” – придобиване на III степен на професионална квалификация – „Строителен техник”.

Срок на обучение – 2 години.
Платена форма на обучение.

УЧЕБЕН ПЛАН

Учебна програма

Заповед и график юнска сесия

Заповед и график за провеждане на изпитна сесия Първи задочен курс

Допълнение Заповед